Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym będzie Agrosklep Aurelia Matusik, ul. Kościelna 2, 63-505 Doruchów. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie w formularzu zapytanie, do zakończenia czynności związanych z Twoim zapytaniem. W każdej chwili będziesz mógł wycofać zgodę. Twoje zapytanie może być archiwizowane przez okres związany z niezbędnymi czynnościami podejmowanymi w celu udzielenia odpowiedzi lub w zależności od jego treści do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie przez ACM Agrocentrum. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 16-21 RODO). W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, będziesz miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.