ADENGO 315 SC

277.00 

Sprzedano sztuk: 2

Wyczyść
Kategoria:

Opis

ADENGO 315 SC

OPIS DZIAŁANIA

Adengo 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
chwastów rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek Adengo 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące
do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) – enzymu
odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia
syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie
z klasyfikacją HRAC tienkarbazon metylu zaliczany jest do grupy B.
Izoksaflutol jest inhibitorem enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników
fotoaktywnych, co w konsekwencji powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC izoksaflutol zaliczany jest do grupy F2.
Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Adengo 315 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest
zarówno poprzez korzenie jak i również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Po
zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają
rosnąć i zamierają.
Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na
utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy
skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości
przedostania się substancji czynnych do systemu korzeniowego chwastów.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa
biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku,
szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/attachment/19c7393b-1682-40b9-9a50-81310d5aec60

Marka

Bayer

Bayer Sp. z o.o.

Additional Information

Weight 1 kg