ARUBIS 50 SG

40.00 

Wyczyść
Kategoria:

Opis

ARUBIS 50 SG

OPIS DZIAŁANIA
Arubis 50 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie,
stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych
i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Arubis 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność
rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny
dla zbóż: od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca wegetacji jesiennej.
Zgodnie z klasyfikacją według HRAC chlorosulfuron został zaklasyfikowany do grupy B.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Arubis 50 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. W roślinie szybko
przemieszcza się, wstrzymując całkowicie lub ograniczając wzrost i rozwój chwastów.
Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek na młode intensywnie rosnące chwasty.
Gdy na polu przeważa przytulia czepna zabieg należy wykonać po jej wschodach, do fazy
trzech okółków przytulii. Gdy na polu przeważa miotła zbożowa zabieg wykonać do fazy 2
liści miotły.
Susza, ulewny deszcz, niskie, a także bardzo wysokie temperatury zmniejszają pobieranie
środka, a także opóźniają i obniżają działanie środka. Arubis 50 SG może być stosowany na
wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o pH powyżej 7,5.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Arubis_50_SG.pdf

Brand

Innvigo

INNVIGO SP. Z O.O.

Additional Information

Weight 1 kg